Chương trình quân sự

Cho dù thông qua tuyển dụng, từ thiện hay tình nguyện, chúng tôi tự hào được hỗ trợ các thành viên nghĩa vụ quân sự anh hùng của chúng tôi và gia đình của họ.

DXC là công ty hàng đầu trong ngành được công nhận với tư cách là Nhà tuyển dụng thân thiện với vợ / chồng quân nhân và quân nhân. Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi.

Cựu chiến binh chuyển tiếp

  • Chúng tôi giúp chuyển đổi các cựu chiến binh với sự hỗ trợ trực tiếp trong quá trình tìm kiếm sự nghiệp của họ.
  • Chúng tôi đánh giá cao cộng đồng quân sự của Hoa Kỳ vì lòng trung thành, sự đa dạng và đạo đức làm việc mạnh mẽ.
  • Chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hóa khát vọng nghề nghiệp của mình thông qua những lựa chọn nghề nghiệp có giá trị.

Chiến binh bị thương và cựu chiến binh tàn tật

DXC chủ động tuyển dụng và thuê các chiến binh bị thương và cựu chiến binh khuyết tật. Chúng tôi hợp tác với nhiều tổ chức trong cộng đồng, bao gồm Operation Impact, Chương trình Hòa nhập Doanh nghiệp của VA, các chương trình chiến binh bị thương của quân đội Hoa Kỳ và các tổ chức khác có cùng sứ mệnh của chúng tôi.

Vợ / chồng quân nhân và những người chăm sóc chiến binh bị thương

Tiếp cận cam kết và tham gia chủ động hỗ trợ vợ / chồng quân nhân tại ngũ, Bảo vệ, Dự bị và đã nghỉ hưu, những người chăm sóc chiến binh bị thương và vợ / chồng còn sống.